Компанията Artstroy Facilities е регистрирана от Патентното ведомство


   Компанията Artstroy Facilities, част от Artstroy Group, е регистрирана и сертифицирана от Патентното ведомство на Република България. По този начин марката на фирмата  е защитена и компанията има пълните права и контрол за начина на използването й.

   Законът разглежда търговската марка като форма на собственост. Правото върху марка предоставя изключителни права на собственика да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без неговото съгласие. Регистрираната марка закриля идентичността на компанията от неправомерна употреба от трети лица. Един от най-ценните активи на всеки бизнес е именно неговата марка, чрез която изгражда своя собствена репутация и се отличават от останалите фирми, стоки, услуги.

   Патентното ведомство на страната ни е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост. Тя е вид интелектуална собственост, в която основен обект на закрила са изобретения, полезни модели на работа, марки, означения, фирмени наименования и др. 
 

Галерия

Още новини

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияПриемам