Компанията Artstroy Facilities е регистрирана от Патентното ведомство


   Компанията Artstroy Facilities, част от Artstroy Group, е регистрирана и сертифицирана от Патентното ведомство на Република България. По този начин марката на фирмата  е защитена и компанията има пълните права и контрол за начина на използването й.

   Законът разглежда търговската марка като форма на собственост. Правото върху марка предоставя изключителни права на собственика да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без неговото съгласие. Регистрираната марка закриля идентичността на компанията от неправомерна употреба от трети лица. Един от най-ценните активи на всеки бизнес е именно неговата марка, чрез която изгражда своя собствена репутация и се отличават от останалите фирми, стоки, услуги.

   Патентното ведомство на страната ни е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост. Тя е вид интелектуална собственост, в която основен обект на закрила са изобретения, полезни модели на работа, марки, означения, фирмени наименования и др. 
 

Галерия

Още новини

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияПриемам

Warning: Module 'intl' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'mysqli' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_mysql' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'PDO' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_sqlite' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'gd' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'soap' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'tidy' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'zip' already loaded in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zlib.so' (tried: /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0