„Артстрой Фасилитис“ ЕООД инвестира във внедряването на специализиран софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт - ProPMS. Чрез използването на уеб базирания софтуер се цели да се повиши качеството на работа, свързано с финансовите, комуникационни и аналитични процеси във фирмата. Софтуерна компания LLV Technology Ltd.  разработи и спомогна за внедряването на специализирания софтуер в „Артстрой Фасилитис“ ЕООД. За да отговори на специфичните бизнес нужди, софтуерът е персонализиран и съобразен с изискванията и бизнес моделите в компанията. 
 


  Прилагането на иновативния софтуер спомогна за подобряването на процесите в „Артстрой Фасилитис“ при поддръжка и мениджмънт, бе създадена единна картотека за отделните клиенти, сгради, съоръжения, ефективно се управляват взаимоотношенията с клиентите, отчетността, прогнозирането, планирането и другите свързани бизнес операции.

Софтуерът е мощен инструмент  за осъществяване на синхронизация на процесите, което до голяма степен е определящ фактор за високото качество на услугите, които „Артстрой Фасилитис“ предлага на своите клиенти. 
 

Още новини

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияПриемам

Warning: Module 'intl' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'mysqli' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_mysql' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'PDO' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_sqlite' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'gd' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'soap' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'tidy' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'zip' already loaded in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zlib.so' (tried: /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0