Общи условия за използване на сайта на „Артстрой Фасилитис“ ЕООД

Последна промяна: 2018 г.

  Благодарим Ви и добре дошли на нашия уеб сайт! Повече за нас можете да прочетете тук!

 Адрес на управление на „Артстрой Фасилитис“ ЕООД: България, гр. Бургас, ул. Александровска 98, етаж 1. 

  С използването на този сайт и предоставените чрез него услуги, Вие се съгласявате с нашите Общи условия. Моля, прочетете ги внимателно и в случай, че имате въпроси, свържете се с нас на +359888421627 – администраторът на сайта или на email: sales@artstroyfacilities.eu.

  Ако въпросите Ви са свързани с въпроси относно защитата на лични данни (ЛД), свържете с нашето ДПО (длъжностно лице по защита на личните данни) на:

ПИСАР ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД

гр. София, ул. Христо Белчев 3

тел: 0897 666654

e-mail: dpo@pisar.bg


  Посещавайки нашия сайт 
http://artstroyfacilities.eu, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване му. Запознали сте се с Общите ни условия и ги приемате, което Ви обвързва със силата на договор, който с използването на сайта и информацията в него, Вие се задължавате да спазвате. Настоящите условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време. Потребителите, които посещават и зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта. Моля, не използвайте сайта, ако не сте съгласни с Общите ни условия! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Артстрой Фасилитис“ ЕООД, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на http://artstroyfacilities.eu

До кой се отнасят Общите Условия на този сайт: Условията за ползване на сайта се отнасят до всяко лице, което е посетило този сайт от момента, в който на използваното от него устройство (мобилен телефон, таблет, компютър или др.) в браузера, който използва се визуализира информация (от различно естество), включена в сайта http://artstroyfacilities.eu, до момента на прекратяване на сесията/достъпа му до информацията, част от този сайт. Ако не сте съгласни с условията ни, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Създадохме тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитим и да осигурим безопасно, приятно и полезно ползване на страницата ни. 

  Моля, имайте предвид, че информацията се АКТУАЛИЗИРА постоянно, но е възможно да са останалa старa информация на сайта. За да сте сигурни, че публикуваната информация е актуална, свържете се с нас за потвърждение, като направите запитване или се обадите на посочените ТУК телефонни номера. Моля, консултирайте се с наш представител или експерт в областта, която Ви интересува за точната интерпретация на конкретната информация изложена в нашия сайт http://artstroyfacilities.eu


При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
1. „УСЛУГА/И“ на интернет сайта 
http://artstroyfacilities.eu включват: 

· разглеждане на информацията за услугите, които се предлагат в сайта;

· достъп до информационни ресурси/данни в сайта;

· други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата;

· сваляне на информация от сайта ни;

· търсене на информация от сайта ни;

· изпращане на запитвания и контакт с нас;

· посещения на други сайтове част от групата на „Артстрой Груп“ АД.


2. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на интернет платформата http://artstroyfacilities.eu. Лица, ненавършили пълнолетие, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник. http://artstroyfacilities.eu има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на сайта на лица, ненавършили пълнолетие. 


ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ


  Като потребител на този сайт, трябва да спазвате всички правила, които Ви се предоставят в Услугите на сайта на „Артстрой Фасилитис“ ЕООД. Молим Ви, да не злоупотребявате със съдържанието на сайта и предоставените чрез него Услуги. Например, не ги копирайте и не разпространявайте информация от сайта, без изричното позволение от наша страна. Разрешено е да използвате предоставените Услуги единствено за предвидените приложими цели. Запазваме правото си, в случаи на злоупотреба или нарушение на правилата за ползване от Ваша страна, да ограничим достъпа Ви до този сайт или да преустановим предоставянето на услуги.

  Използването на Услугите ни и достъпа, който Ви предоставяме не Ви дава права върху интелектуалната собственост и съдържанието на сайта. Всяка информация, изображения, лога, маркови характеристики, услуги и всичко, което е разпространявано на нашия сайт е предмет на интелектуална собственост и нямате права върху него. Изключения правят законово разрешени случаи на ползване на информация. Нямате право да премахвате и променяте съдържанието на сайта! Както и да копирате публикувана информация, свързана с нашите услуги, дейност, обекти и всякаква друга свързана със съдържанието на сайта. Ако на нашия сайт има съдържание, което не е наша собственост или препратка към друг сайт, отговорността за него е на собственика на представяната информация. „Артстрой 1 Фасилитис“ ЕООД не носи отговорност, ако отворите нашия сайт или приложение, в ситуация, в която се изисква Вашето внимание. 

  Стараем се да  актуализираме информацията свързана с предлаганите от нас жилища, затворени комплекси, услуги, и друга информация, която е свързана или обвързана по някакъв начин с нашата дейност и е публикувана на сайта. Възможно е поради техническа грешка или друга причина да е останала информация, която не е актуална към дадения момент на посещението Ви. Моля, проверете информацията като се свържете с нас на посочените в нашия сайт телефони от ТУК.


Отговорност за нашите Услуги


  През сайта на „Артстрой Фасилитис“ ЕООД не се продават стоки и услуги. Чрез него Вие можете да  разгледате нашите услуги, които предлагаме, както и да получите допълнителна информация свързана с тях. Всичко, свързано с услуги, които предлагаме, ако са упоменати на този сайт, биват потвърдени след среща с потребителя или упълномощено от него лице в някой от офисите на компаниите част от 
„Артстрой Груп“. Чрез сайта не могат да се сключват договори или да се заплащат или да се договаря използването на друг вид услуга. Ако това се случи в бъдеще, ние си запазваме правото да Впишем в общите условия допълнение, с което да разясним този процес.

 Съгласно българското законодателство и приложимите разпоредби, „Артстрой Фасилитис“ ЕООД и неговите партньори не носят отговорност за пропуснати ползи, приходи, загубени данни, косвени или финансови загуби, или друг тип щети. На сайта не се приемат плащания за използване на която и да е услуга, ако такова плащане Ви бъде поискано, „Артстрой Фасилитис“ не носи отговорност.


  Запазваме  правото си да променим тези условия или да добавим допълнителните условия. Нашето задължение ще е да бъдат вписани тук. Вашето задължение като потребител е да се запознаете с тях. Всяка промяна на условията ще бъде отразявана на тази страница. Промените влизат в сила в момента на публикуване на тази страница. Новите условия изключват старите, ако има извършени промени. Запазваме си правото и да променяме, когато намерим за подходящо, без да уведомяваме нашите потребители всяко съдържанието на сайта.
  В случай на промяна по Общите условия, която не Ви удовлетворява и желаете да преустановите използването на сайта ни, можете да упражните правото си да бъдете забравен на sales@artstroyfacilities.eu – получете повече подробности на 
страницата за защита на ЛД.
Общите условия, изложени тук, регламентират единствено отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на този сайт и СОБСТЕВЕНИКА на сайта. В случай на възникнали спорове във връзка с употребата на нашия сайт същите следва да се решат със споразумение между страните, а в случай, че постигането на такова е невъзможно – от компетентния съд съобразно разпоредите на българското законодателство. 

Ако искате да се свържете с нас, посетете страницата ни за контакти ТУК.

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияПриемам